5 koraka do vozačke

Zakonskim regulativama jasno je određena procedura od obuke i edukacije do ispita.

ExclusivePlus je svojim kandidatima omogućio konkretne olakšice, koje će vam sigurno cijeli proces učiniti prihvatljivijim jer ćemo uštedit vaše vrijeme, novac i preuzeti mnogo obaveza na sebe.

1.Prvi uslov za pristup u evidenciju kandidata za polaganje vozačkog ispita jeste donja starosna granica dobi PUNOLJETSTVO.

Dokumentacija koju dostavljate je: lična karta(koju ćemo kopirati na licu mjesta) i cips prijavnica (PBA3 obrazac).

2. Uz lični dokument (pasoš ili lična karta), sa uposlenikom autoškole, uz prethodni dogovor idete na LJEKARSKI PREGLED (ljekarski podrazumijeva pregled psihologa, neuropsihijatra, oftalmologa, opšta medicina za B kategoriju, za veće kategorije radi se i nalaz krvi i urina)

  • Nakon urađenog ljekarskog pregleda, vršimo upis i pristupate edukaciji prve pomoći ili teoretskoj nastavi iz poznavanja saobraćajnih propisa.

3.Autoškola ExclusivePlus ima organizovanu SVOJU TEORETSKU NASTAVU, licenciranog predavača, inženjera cestovnog saobraćaja sa dugogodišnjim iskustvom, koji će vam biti na raspolaganju i prenijeti svoje znanje. Nastava podrazumijeva 28 časova (B kategorija) od čega se 4 časa održavaju dnevno u grupi od 7 radnih dana. Posljednji dan nastave radi se probni test, gdje se vrši provjera znanja i dogovara termin za prijavu ispita.

Nakon odslušane teoretske nastave, autoškola vas prijavljuje na ISPIT IZ POZNAVANJA SAOBRAĆAJNIH PROPISA putem online account-a i za vas dostavlja potrebnu dokumentaciju i obaviještava vas o terminu ispita i svemu ostalom u vezi istog.

4. Na EDUKACIJU PRVE POMOĆI, također, mi vas prijavljujemo, šaljemo dokumentaciju i dajemo sve potrebne upute. Edukacija se sluša u Crvenom Križu opštine kojoj po cipsu pripadate. Vase je samo da slušate upute sve je jako jednostavno. Nakon odslušane edukacije, CKriž vam izdaje potvrdu koju dostavljate autoškoli i mi vas prijavljujemo na zvanični ispit.

5. Nakon uspješno položena prva dva ispita krećete sa PRAKTIČNIM DIJELOM obuke od 35 zakonskih časova na vozilima koja su tehnički ispravna, atestirana i prilagođena potrebama naših kandidata. Nakon odvoženih 35 časova GRATIS dobijate 1 čas SIMULACIJE ISPITA.

Tim autoškole Exclusive Plus koji vam stavljamo na raspolaganje jeste tim koji iza sebe ima dugi niz godina iskustva i koji je poznat po maksimalnoj posvećenosti, profesionalnosti i kvaliteti svoga rada.

Neka vaš odabir bude ExclusivPlus, kuća koja temeljem dobre obuke stvara sigurne, savjesne i odgovorne vozače.